Om oss

Anastasia Bos

Anastasia har en masterexamen i Arkitektur från KTH i Stockholm och har praktiserat hos en fastighetsutvecklare i Alperna i Österrike. Under masterstudierna har hon även studerat utomlands på TU München i Tyskland med fokus på hållbar urbanism och genusstudier.

Anastasia har även engagerat sig i undervisning där hon bland annat varit handledare och föreläsare i kursen "Public Space for All" på Pollotsk University i Belarus.

Snäll arkitekter är ett litet kontor som drivs av arkitekterna Anastasia Bos och Lycke Förell, med bas i Stockholm.

Vi tycker alla skalor av ett projekt behöver tas hänsyn till och tittar både på detaljer och kontext. Vi tror på en arkitektur som är snäll. Med det menar vi arkitektur där människan (och andra aktörer) känner sig välkomna och bekväma, och som tar hänsyn både till sociala och ekologiska aspekter ur projektets alla faser.

Lycke Förell

Lycke har en masterexamen i Arkitektur från KTH i Stockholm. Hon har även en Bachelor of fine arts i Interior architecture and design från Academy of art i San Fransisco. Under mastern har hon deltagit i studion Making samt Landscape & Urbanism. 

Mellan studierna har Lycke praktiserat och jobbat på arkitektkontoret White i Stockholm.